Tsunami

webkwestie - webquest

Beoordeling

Je moet je zelf nu beoordelen. Pak je detective aantekeningenboek er ook bij en kijk wat je totale score is om zo de zaak op te lossen.

Vul je score per opdracht in de kolom score en tel deze aan het eind bij elkaar op. Dit bij elkaar opgeteld wordt je totale score.


Onvoldoende

(0 punten)

Voldoende

(1 punt)

Goed

(2 punten)

Samenwerken

Is niet goed verlopen.

We hebben niet veel overlegd

Het ging aardig.

We kwamen er alleen niet altijd samen uit.

Het ging goed, we hebben veel overlegd en konden samen op veel antwoorden komen.

Een verzorgd aantekenboek

Deze is slordig en antwoorden staan door elkaar heen.

Op volgorde, maar niet netjes. Of andersom.

Op volgorde en netjes.

Gemaakte opdrachten

(Extra opdrachten niet meetellen)

Minder dan de helft.

Bijna alles, maar wel meestal korte antwoorden.

Bijna alles gedaan en meestal uitgebreide antwoorden.

    • Als je de vragen met een sterretje (*) hebt gemaakt, kun je zelfs bonuspunten krijgen!

    • Je kunt 1 bonuspunt krijgen als je tenminste 1 extra opdracht gemaakt hebt.

    • Je krijgt 2 bonuspunten als je alle extra opdrachten gemaakt hebt.