Tsunami

webkwestie - webquest

Leerkracht

 • Titel: Tsunami

 • Onderwerp: De wetenschappelijke benadering van tsunami's

 • Schooltype: Basis- en Voortgezet Onderwijs

 • Groepen: 7 en 8

 • Aantal leerlingen: tweetallen

 • Tijdsinvestering: 1 x 30 minuten

 • Doelen en leerpunten

   • Bevorderen van de onderlinge samenwerking

   • Aardrijkskundige termen aanleren

   • Analyseren of/waar een tsunami kan voorkomen

   • De leerlingen kunnen vragen beantwoorden op het gebied van wereldoriëntatie, door gebruik te maken van de op het internet verstrekte informatie.

   • De leerlingen kunnen verwoorden hoe een tsunami ontstaat en waar tsunami's kunnen voorkomen.

   • De leerlingen inschatten de ernst en kracht van tsunami's inschatten.

 • Begeleiding leerkracht:

   • De WebQuest bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte voeren de leerlingen uit achter de computer het andere gedeelte is schriftelijk. Het gedeelte achter de computer kan in tweetallen worden uitgevoerd. Het formeren van groepjes kan het beste door u, als leerkracht, bepaald worden. Belangrijk is erop toe te zien dat de groepjes allen over een gemiddelde kennis van computervaardigheden beschikken.

   • De WebQuest kan zowel gebruikt worden bij het vak wereldoriëntatie. Bij het onderdeel wereldoriëntatie, ligt de nadruk op aardrijkskunde. Het is mogelijk dat de kinderen zich eerst inlezen in het onderwerp, maar dit is niet noodzakelijk.

   • De leerlingen kunnen de opdrachten in 2 tallen maken en gebruiken hier bij ook de Bosatlas 52ste editie. De opdrachten kunnen gemaakt worden tijdens het zelfstandig werken

 • Vaardigheden leerkracht

   • De WebQuest is zowel geschikt voor beginnende als ervaren leerkrachten. Belangrijk is alleen wel de volgende vaardigheden te beheersen:

   • De leerkracht moet zich bewust zijn van de opdracht

   • De leerkracht moet de werking van de interne links weten, zodat bij onduidelijkheden tijdens het doorlopen van de WebQuest, de leerkracht de leerlingen naar het juiste gedeelte van de WebQuest kan leiden.

 • Tijdens de les

   • Er zijn een aantal punten waar u als leerkracht op kan letten: Wanneer de leerlingen in tweetallen werken kan het gebeuren dat één van de twee alles doet en de ander er naast zit, hier zou u de leerlingen op aan kunnen spreken. Bij het computergedeelte zoeken de leerlingen de antwoorden op de vragen. Het is altijd interessant wanneer er iets nieuws gedaan wordt in de klas. Afhankelijk of de computers in de klas zelf staan, zou het kunnen voorkomen dat andere leerlingen, die nog niet zijn geweest bij de computers blijven kijken. Probeer dit zo veel mogelijk te voorkomen, want dit leidt de leerlingen die achter de computers zitten ook af.

   • De leerlingen gaan zelfstandig te werk en het is de bedoeling dat ze zelf om hulp komen vragen.

 • Na de les:

   • De opdrachten worden klassikaal besproken en de leerlingen kunnen hun mening geven over de webquest zodat de kwaliteit van de webquest verbeterd kan worden.

 • Auteurs: Esmee Valkenburg, Malika Belarbi, Shanna Mohanpersad